Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie szczęścia dzieciom. U nas są otoczone miłością, rozumiane i kochane. Staramy się, aby atmosfera panująca w naszej placówce zbliżona była do warunków domowych, a my abyśmy były lubianymi i akceptowanymi przez dzieci przewodnikami w pierwszej podróży przez świat. W naszych działaniach stawiamy na rozwój aktywności twórczej każdego naszego podopiecznego.
Aktywność ta, ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju. Pozwala dziecku lepiej poznać otaczający świat, jego właściwości i elementy. Dzięki niej dziecko łatwiej buduje swoje miejsce w świecie. Aktywność twórcza jest przejawem poziomu jego rozwoju, jak i czynnikiem stymulującym dalszy rozwój. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszej placówce dostaje inspirację do działania i do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań.
Istotną rolę w tworzeniu warunków do rozwoju twórczej aktywności dziecka odgrywa nauczyciel. Nasi opiekunowie i wychowawcy organizują sytuacje inspirujące, wyzwalające twórczość dzieci w różny sposób. Pracując z dziećmi w sposób otwarty wyzwalają ich aktywność twórczą: ruchową, literacką, muzyczną, plastyczną, teatralną. Nasza rola sprowadza się do stworzenia atmosfery, która sprzyja ekspresji, pobudza inwencję i twórczą pomysłowość.
Dziecko ma u nas dużo swobody. Zachęcamy do działania, inspirujemy, podsuwamy pomysły, pozwalamy na samodzielne poszukiwania oraz rozbudzamy ciekawość. Posiadamy bardzo dobry kontakt z dziećmi, ponieważ spontanicznie i umiejętnie reagujemy na sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Cechuje nas życzliwe usposobienie.